บริษัท เวิลด์เมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เลขที่ 1 อาคารเวิลด์เมดิก ซ.รามอินทรา 42/1 ถ.รามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2949-7816-20
โทรสาร 0-2949-7816-20 ต่อ 14
Call Center 0-2949-7806
Email [email protected]
Website www.worldmedic.com / www.worldmedic.co.th

Technical Support
โทรศัพท์ (+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 11,13
โทรสาร (+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 14
E-mail [email protected]
Tel. 0-2949-7806 or 0-2949-7816-20 Ext. 11,13

Sales Service & Support
โทรศัพท์ (+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 11-13
โทรสาร (+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 14
E-mail [email protected]
Tel. 0-2949 -7806 or 0-2949-7816-20 Ext. 11-13
Call Center 0-2949-7806

Business Coordinator
โทรศัพท์ (+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 11-13
โทรสาร (+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 14
E-mail [email protected]
Tel. 0-2949 -7806 or 0-2949-7816-20 Ext. 11-13
Global Contact
WorldMedic Information & Technology Co.,Ltd.
No.1 WorldMedic Bldg. Ramindra 42/1 Ramindra Rd.
Kannayao Bangkok 10230 Thailand.
Tel. 0-2949-7816-20     Fax. 0-2949-7816-20 Ext. 14
Call Center 0-2949-7806
Email [email protected]
Website www.worldmedic.com / www.worldmedic.co.th

Technical Support
Tel. 0-2949-7816-20     Fax. 0-2949-7816-20 Ext. 14
Call Center 0-2949-7806
E-mail [email protected]
Tel. 0-2949-7806 or 0-2949-7816-20 Ext 13

Support on Holidays
MB1 : 08-5121-4151 (Support) : SMS Available
MB2 : 08-5076-2828 (Support) : SMS Available
MB3 : 08-7675-9933 (Admin) : SMS Available
MB4 : 08-5199-2291 (Sky Project Coordinator) : SMS Available
MB5 : 08-1825-3501 (Staff): SMS Available
MB6 : 08-8208-5130 (Staff): SMS Available
ลำดับ หัวข้อ