บริษัท เวิล์ดเมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 17:30
  เสาร์ และ อาทิตย์ - ปิด
                 โทรศัพท์: (66) 02-949-7816-20
 software@worldmedic.com
                 บริษัท เวิล์ดเมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 
 42/1 ถ.รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

About Us

 

 

 

 

Message from President

Welcome to WorldMedic

 

WorldMedic has enjoyed rapid, worldwide growth during its first five years in business. We have earned a considerable reputation for quality in developing and building our energy projects, and we have demonstrated efficiency and responsibility in managing them.

 

WorldMedic cares about long-term relationships, not short-term results. We deliver quality business solutions and support services based on a combination of our clients’ needs, our previous experience and the latest technology available.

 

WorldMedic accepts corporate accountability for the quality of our clients’ needs, our previous experience and the latest technology available.

 

Our sucess is dependent on helping our customers succeed. Our approach is to be:

 

A Partner

 

We believe the best ideas come from creative collaboration with our customers and each other.
 

Applying Unparalleled Resourses

 

We create powerful solutions with our customers by applying leading products and services to theirs needs in new and innovative ways.

 

With a Passion for Performance

 

We achieve the greatest results for our customers when we actively identify and capitalize on the opportunities created by the advancement of health care.

 

To sustain this reputation and preserve our growth, we diligently subscribe to an intrinsic set of CORE VALUES. This set of values transcends national cultures and is the keystone of every business decision we make. Every WorldMedic employee, at every level in this company, commits to apply these standards every day.”

 

Our CORE VALUES are clear and uncompromising:

 

Integrity

 

Our WorldMedic team makes a commitment not to allow business situations – in any form – to undermine or weaken our standards for integrity in dealing with employees, customers, or the communities we serve; integrity epitomizes the character of this Company.

 

Teamwork

 

WorldMedic is a winning team of talented people, managed through deliberate consensus, deriving expertise from all levels of the company; our people are motivated – and rewarded – as they contribute to this team and to increasing long-term value for the Company.

 

Entrepreneurship

 

WorldMedic actively nurtures a culture in which our employee entrepreneurs can thrive personally and professionally, enhancing creativity in every discipline of the company; we encourage our people to utilize intelligence, intuition, and information to promote innovation, increase speed to market, and create value.

 

Corporate Social Responsibility

 

WorldMedic is committed to contributing positively to the quality of life in the communities, societies, and cultures where we operate; the continued, sustainable development of the economic, societal, and environmental health of these communities is a key priority for the company and its employees

 

Isaraphong Grangkraw
President & Founder

 

Ours Purpose

 

WorldMedic is a leading medical Information and Technology provider supporting the health-care industry since 1997. WorldMedic companies develop, Medical Software, Medical Application, CME System, Medical market, Clinic Online, Medical Service, Medical Consultant, e-Business Technology,e-Training,e-Learning,e-Marketing,Exhibition, Cyber Office, Doctor Network, Mobile Medicine and market products for patient care; develop drug-delivery technologies; distribute pharmaceuticals, Medical laboratory supplies; and offer consulting and other services that improve quality and efficiency in health care.

 

In 2008, the 10th anniversary of WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. We move beyond to the next step of technology and business. We prepare to be listed in MAI (Market Alternative Investment) in 2010. In 2008, WorldMedic will launch new business to link with core business that make us to be ” The number one of medicine and healthcare” in Thailand and the leader medical information and technology in the world.

 

The people of WorldMedic are driven by a common purpose: To help our customers across the health-care industry– Pharmaceutical Company, Medical Device Company, Medical Organization, Business Company Etc. From manufacturers to provides of patient care — find answer to the challenge the face

 

Our sucess is dependent on helping our customers succeed. Our approach is to be:

 

A Partner

 

We believe the best ideas come from creative collaboration with our customers and each other.

 

Applying Unparalleled Resourses

 

We create powerful solutions with our customers by applying leading products and services to theirs needs in new and innovative ways.

 

With a Passion for Performance

 

We achieve the greatest results for our customers when we actively identify and capitalize on the opportunities created by the advancement of health care

 

Our Core Values & Who We Are

 

To sustain this reputation and preserve our growth, we diligently subscribe to an intrinsic set of CORE VALUES. This set of values transcends national cultures and is the keystone of every business decision we make. Every WorldMedic employee, at every level in this company, commits to apply these standards every day.”

 

Our CORE VALUES are clear and uncompromising:

 

 Integrity

 

Our WorldMedic team makes a commitment not to allow business situations – in any form – to undermine or weaken our standards for integrity in dealing with employees, customers, or the communities we serve; integrity epitomizes the character of this Company.

 Teamwork

 

WorldMedic is a winning team of talented people, managed through deliberate consensus, deriving expertise from all levels of the company; our people are motivated – and rewarded – as they contribute to this team and to increasing long-term value for the Company.

 Entrepreneurship

 

WorldMedic actively nurtures a culture in which our employee entrepreneurs can thrive personally and professionally, enhancing creativity in every discipline of the company; we encourage our people to utilize intelligence, intuition, and information to promote innovation, increase speed to market, and create value.

 Corporate Social Responsibility

 

WorldMedic is committed to contributing positively to the quality of life in the communities, societies, and cultures where we operate; the continued, sustainable development of the economic, societal, and environmental health of these communities is a key priority for the company and its employees.

 

Ours History

 

We were founded in 1998 as WorldMedic.com. Today, WorldMedic is a International medical and health-care services provider that applies vast resources, knowledge and expertise to help our customers — from health-care manufacturers to providers of patient care — meet their most pressing challenges. Our founder, Isaraphong Grangkraw, has led the company’s transformation and serves today as WorldMedic’s President and Founder.

 

Now WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. early years were spent growing its position in medical consultant, and the company eventually became a strong regional player.

 

WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. Focusing entirely on pharmaceutical fields, Medical Device, Medical Organization, Etc.

 

Today, WorldMedic provides an integrated offering of leading, innovative products and services to help customers across health care meet the growing challenges of a dynamic industry.

 

WorldMedic is a leading medical Information and Technology provider supporting the health-care industry. WorldMedic companies develop, Medical Software, Medical Application, CME (Continuing Medical Education), CPE (Continuing Pharmaceutical Education), CDEC (Continuing Dentist Education Center ), CNE (Continuing Nursing Education), CMTE (Continuing Medical Technology Education) Etc., Medical market, Clinic Online, Medical Service, Medical Consultant, e-Business Technology,e-Training,e-Learning,e-Marketing,Exhibition, Cyber Office, Doctor Network, Mobile Medicine and market products for patient care; develop drug-delivery technologies; distribute pharmaceuticals, Medical laboratory supplies; and offer consulting and other services that improve quality and efficiency in health care. In 2005 we provide medical solution to Healthcare Ministry in part on eLearning, Aids Data Center. Cooperated with Thai Health Education Department(Thaihed).

 

WorldMedic move to the leader of Medical software in Thailand and global region by introducing Clinic Management Software( SmartClinic?), Drugstore Management Software (SmartDrugstore?), Hospital Information Management System( SmartHospital?), Dentist Management Software( SmartDentist?), Medical Image Management Software( SmartImage?) Etc. Now WorldMedic are medical leader and offer consulting and other services that improve quality and efficiency in health care

 

Milestone