บริษัท เวิล์ดเมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 17:30
  เสาร์ และ อาทิตย์ - ปิด
                 โทรศัพท์: (66) 02-949-7816-20
 software@worldmedic.com
                 บริษัท เวิล์ดเมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 
 42/1 ถ.รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

Ours Purpose

WorldMedic is a leading medical Information and Technology provider supporting the health-care industry since 1998. WorldMedic companies develop, Medical Software, Medical Application, CME System, Medical market, Clinic Online, Medical Service, Medical Consultant, e-Business Technology,e-Training,e-Learning,e-Marketing,Exhibition, Cyber Office, Doctor Network, Mobile Medicine and market products for patient care; develop drug-delivery technologies; distribute pharmaceuticals, Medical laboratory supplies; and offer consulting and other services that improve quality and efficiency in health care.

 

In 2008, the 10th anniversary of WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. We move beyond to the next step of technology and business. We prepare to be listed in MAI (Market Alternative Investment) in 2010. In 2008, WorldMedic will launch new business to link with core business that make us to be ” The number one of medicine and healthcare” in Thailand and the leader medical information and technology in the world.

 

The people of WorldMedic are driven by a common purpose: To help our customers across the health-care industry– Pharmaceutical Company, Medical Device Company, Medical Organization, Business Company Etc. From manufacturers to provides of patient care — find answer to the challenge the face

 

Our sucess is dependent on helping our customers succeed. Our approach is to be:

 

A Partner

We believe the best ideas come from creative collaboration with our customers and each other.

 

Applying Unparalleled Resourses

We create powerful solutions with our customers by applying leading products and services to theirs needs in new and innovative ways.

 

With a Passion for Performance

We achieve the greatest results for our customers when we actively identify and capitalize on the opportunities created by the advancement of health care