บริษัท เวิล์ดเมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 17:30
  เสาร์ และ อาทิตย์ - ปิด
                 โทรศัพท์: (66) 02-949-7816-20
 software@worldmedic.com
                 บริษัท เวิล์ดเมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 
 42/1 ถ.รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

 Ours History

 

We were founded in 1998 as WorldMedic.com. Today, WorldMedic is a International medical and health-care services provider that applies vast resources, knowledge and expertise to help our customers — from health-care manufacturers to providers of patient care — meet their most pressing challenges. Our founder, Isaraphong Grangkraw, has led the company’s transformation and serves today as WorldMedic’s President and Founder.

 

Now WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. early years were spent growing its position in medical consultant, and the company eventually became a strong regional player.

 

WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. Focusing entirely on pharmaceutical fields, Medical Device, Medical Organization, Etc.

 

Today, WorldMedic provides an integrated offering of leading, innovative products and services to help customers across health care meet the growing challenges of a dynamic industry.

 

WorldMedic is a leading medical Information and Technology provider supporting the health-care industry. WorldMedic companies develop, Medical Software, Medical Application, CME (Continuing Medical Education), CPE (Continuing Pharmaceutical Education), CDEC (Continuing Dentist Education Center ), CNE (Continuing Nursing Education), CMTE (Continuing Medical Technology Education) Etc., Medical market, Clinic Online, Medical Service, Medical Consultant, e-Business Technology,e-Training,e-Learning,e-Marketing,Exhibition, Cyber Office, Doctor Network, Mobile Medicine and market products for patient care; develop drug-delivery technologies; distribute pharmaceuticals, Medical laboratory supplies; and offer consulting and other services that improve quality and efficiency in health care. In 2005 we provide medical solution to Healthcare Ministry in part on eLearning, Aids Data Center. Cooperated with Thai Health Education Department(Thaihed).

 

WorldMedic move to the leader of Medical software in Thailand and global region by introducing Clinic Management Software( SmartClinic?), Drugstore Management Software (SmartDrugstore?), Hospital Information Management System( SmartHospital?), Dentist Management Software( SmartDentist?), Medical Image Management Software( SmartImage?) Etc. Now WorldMedic are medical leader and offer consulting and other services that improve quality and efficiency in health care

 

Milestone