บริษัท เวิล์ดเมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 17:30
  เสาร์ และ อาทิตย์ - ปิด
                 โทรศัพท์: (66) 02-949-7816-20
 software@worldmedic.com
                 บริษัท เวิล์ดเมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 
 42/1 ถ.รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

Message from President

Welcome to WorldMedic

 

WorldMedic has enjoyed rapid, worldwide growth during its first five years in business. We have earned a considerable reputation for quality in developing and building our energy projects, and we have demonstrated efficiency and responsibility in managing them.

 

WorldMedic cares about long-term relationships, not short-term results. We deliver quality business solutions and support services based on a combination of our clients’ needs, our previous experience and the latest technology available.

 

WorldMedic accepts corporate accountability for the quality of our clients’ needs, our previous experience and the latest technology available.

 

Our sucess is dependent on helping our customers succeed. Our approach is to be:

 

A Partner

We believe the best ideas come from creative collaboration with our customers and each other.
 

Applying Unparalleled Resourses

We create powerful solutions with our customers by applying leading products and services to theirs needs in new and innovative ways.

 

With a Passion for Performance

We achieve the greatest results for our customers when we actively identify and capitalize on the opportunities created by the advancement of health care.

 

To sustain this reputation and preserve our growth, we diligently subscribe to an intrinsic set of CORE VALUES. This set of values transcends national cultures and is the keystone of every business decision we make. Every WorldMedic employee, at every level in this company, commits to apply these standards every day.”

 

Our CORE VALUES are clear and uncompromising:

 

Integrity

Our WorldMedic team makes a commitment not to allow business situations – in any form – to undermine or weaken our standards for integrity in dealing with employees, customers, or the communities we serve; integrity epitomizes the character of this Company.

 

Teamwork

WorldMedic is a winning team of talented people, managed through deliberate consensus, deriving expertise from all levels of the company; our people are motivated – and rewarded – as they contribute to this team and to increasing long-term value for the Company.

 

Entrepreneurship

WorldMedic actively nurtures a culture in which our employee entrepreneurs can thrive personally and professionally, enhancing creativity in every discipline of the company; we encourage our people to utilize intelligence, intuition, and information to promote innovation, increase speed to market, and create value.

 

Corporate Social Responsibility

WorldMedic is committed to contributing positively to the quality of life in the communities, societies, and cultures where we operate; the continued, sustainable development of the economic, societal, and environmental health of these communities is a key priority for the company and its employees

 

Isaraphong Grangkraw
President & Founder