บริษัท เวิล์ดเมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 17:30
  เสาร์ และ อาทิตย์ - ปิด
                 โทรศัพท์: (66) 02-949-7816-20
 software@worldmedic.com
                 บริษัท เวิล์ดเมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 
 42/1 ถ.รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

ธุรกิจซอฟต์แวร์

 

 

SmartClinic เป็นซอฟต์แวร์สำหรับร้านคลินิกและโพลีคลินิก ออกแบบสำหรับคลินิกโดยเฉพาะ...

SmartDrugstore  เป็นระบบซอฟต์แวร์บริหารงานร้านยาสมบูรณ์แบบ ออกแบบสำหรับร้านยาโดยเฉพาะ...

SmartDentist เป็นซอฟต์แวร์สำหรับบริหารงานคลินิกทันตกรรมสมบูรณ์แบบและโพลีคลินิก ออกแบบสำหรับคลินิกทันตกรรมโดยเฉพาะ...

 

 

 

SmartVets เป็นซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบและตอบสนองการใช้งานคลินิกสัตวแพทย์ และร้านขายอุปกรณ์สัตว์ได้อย่างครอบคลุม...

SmartHospital เป็นซอฟต์แวร์บริหารโรงพยาบาล มีคุณสมบัติครบ พัฒนาสำหรับโรงพยาบาลขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และ โรงพยาบาลศูนย์...

SmartHospital-ivf เป็นซอฟต์แวร์สำหรับคลินิกหรือโรงพยาบาลผู้มีบุตรยากและฝากครรภ์หลังคลอดโดยเฉพาะ...

 

 

 

SmartLIS เป็นระบบบริหารงานสำหรับห้องปฏิบัติการสมบูรณ์แบบ ออกแบบสำหรับห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะ...

SmartSpa เป็นซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจสปา ออกแบบสำหรับธุรกิจสปาโดยเฉพาะ...

SmartDrugstore Sky เป็นระบบช่วยบริหารร้านยาเครือข่ายสมบูรณ์แบบ ระบบนี้ทีมงานพัฒนาเพื่อช่วยเจ้าของธุรกิจร้านยาที่มีหลายสาขา สามารถบริหารงานสาขาได้...

 

 

 

SmartPOS เป็นระบบบริหารการขายสมบูรณ์แบบ ออกแบบสำหรับธุรกิจการขายโดยเฉพาะ...

SmartImage เป็นระบบซอฟต์แวร์บริหารและเก็บบันทึกภาพคนไข้สมบูรณ์แบบซอฟต์แวร์เก็บบันทึกภาพคนไข้สมบูรณ์แบบ ที่เก็บภาพถ่ายคนไข้ พร้อมประวัติและ คำอธิบายในแต่ละภาพได้ไม่จำกัด สามารถใช้งานร่วมกับ SmartClinic ได้อย่างสมบูรณ์...