บริษัท เวิล์ดเมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 17:30
  เสาร์ และ อาทิตย์ - ปิด
                 โทรศัพท์: (66) 02-949-7816-20
 software@worldmedic.com
                 บริษัท เวิล์ดเมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 
 42/1 ถ.รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

ติดต่อ

 

 

 

 

 

บริษัท เวิลด์เมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 

เลขที่ 1  อาคารเวิลด์เมดิก ซ.รามอินทรา 42/1 ถ.รามอินทรา
เขตคันนายาว  กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์: 0-2949-7816-20 โทรสาร: 0-2949-7816-20 Ext. 14
Call Center : 0-2949-7806 
Email: worldmedic@worldmedic.com / software@worldmedic.com
Website: www.worldmedic.com / www.worldmedic.co.th

 

Software Center: www.software.worldmedic.com
Care Center: www.carecenter.worldmedic.com
Training Center: www.training.worldmedic.com
Document Center: www.manual.worldmedic.com
Accessory Center: www.accessory.worldmedic.com
Support Live Chat: www.software.worldmedic.com/chat

 

Global Contact:

WorldMedic Information & Technology Co., Ltd.
เลขที่ 1  อาคารเวิลด์เมดิก ซ.รามอินทรา 42/1 ถ.รามอินทรา เขตคันนายาว  กรุงเทพฯ 10230

Tel. 0-2949-7816-20 Fax. 0-2949-7816-20 Ext. 14
Call Center: 0-2949-7806 
Email: worldmedic@worldmedic.com
Website: www.worldmedicsoft.com

 

Specific Website:

Facebook:
  https://www.facebook.com/wmdsoftware/
SmartDrugstore: http://www.smartdrugstore.info/
SmartClinic: 
http://www.smartclinic.info/
SmartVet: 
http://www.smartvets.info/
SmartDentist: 
http://www.smartdentist.info/
SmartHospital: 
http://www.smarthospital.info/
SmartHospital-ivf:  
http://www.smarthospital-ivf.info/
Care Center: 
http://www.carecenter.worldmedic.com
Call Center:
http://www.9497806.com
Software Upgrade Center: 
http://www.software.worldmedic.com/
                                             software-upgrade-center/

 

 

Sales Service & Support:

Support on Holidays:
MB1 : 
085-121-4151 (Staff) : SMS Available
MB2 : 
087-675-9933 (Staff) : SMS Available
MB3 : 
085-076-2828 (Staff) : SMS Available
MB4 : 
085-199-2291 (Staff) : SMS Available

E-mail: Sales@worldmedic.com
Tel: 
0-2949 -7806 or 0-2949-7816-20 Ext.11-13
Call Center : 
0-2949-7806

 

Business Coordinator:

Tel. (+66) 0-2949-7816-20 Ext. 11-13   
E-mail: business_co@worldmedic.com

Fax 
(+66) 0-2949-7816-20 Ext. 14    
Tel: 0-2949 -7806 or 0-2949-7816-20 Ext.11-13

Sales Support:

Tel. 
(+66) 0-2949-7816-20 Ext. 11-13   
E-mailSales@worldmedic.com
Fax 
(+66) 0-2949-7816-20 Ext. 14   
Tel: 0-2949 -7806 or 0-2949-7816-20 Ext.11-13
Call Center : 0-2949-7806

 

Technical Support:

MB1: 087-675-9933
MB2: 085-121-4151

Tel. (+66) 0-2949-7816-20 Ext. 13,17   
E-mail: Support@worldmedic.com
Fax 
(+66) 0-2949-7816-20 Ext. 14   
Tel: 0-2949 -7806 or 0-2949-7816-20 Ext.11-13

 

CRM & CSR:

Tel. (+66) 0-2949-7816-20 Ext. 11   
E-mailworldmedic@worldmedic.com
Fax 
(+66) 0-2949-7816-20 Ext. 14   
Tel: 0-2949 -7806 or 0-2949-7816-20 Ext.11-13