Home

 
SOFTWARESmartClinicSmartDrugstoreSmartDentistSmartHospitalSmartVetSmartEmail


 

 


 

    ทีมงานเวิลด์เมดิก ได้ตะหนักถึงความสำคัญหลังการขายเป็นอย่างดี (After Sale Service) จึงได้นำเทคโนโลยีแบบต่างๆ เข้ามาเพื่อดูแลและบริการให้กับผู้ใช้ซอฟต์แวร์ทุกๆท่าน ทุกแห่งทั่วประเทศ  โดยรูปแบบการติดต่อมีดังนี้

    ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาของบริษัทฯและทีมงานที่ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสมบูรณ์แบบ  ทำให้ทีมงานได้นำเอาเทคโนโลยีดังกล่าวมาให้บริการและสนับสนุนการใช้งานของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  ครบทุกช่องทาง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด และ ความพึงพอใจและประทับใจในผลิตภัณฑ์ของเรา  เป็นเสมือนเป้าหมายแรกของทีมงานทั้งหมด..

  สิ่งที่จะได้เมื่อท่านซื้อซอฟต์แวร์

 1. คู่มือประกอบการใช้งานซอฟต์แวร์
 2. กล่อง ดีวีดี  ที่บรรจุแผ่นซอฟต์แวร์
 3. สติ๊กเกอร์รับประกัน
 4. ใบเสร็จรับเงิน
 5. ใบรับประกัน
 6. หนังสือขอบคุณ
 7. เอกสารประกอบการติดตั้ง (กรณีที่ไปติดตั้งให้ในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล)
 8. ติดตั้ง+อบรม ณ สถานที่ 1 ครั้ง
 9. รับประกันการใช้งาน 1 ปี
 10. อัพเดทการใช้งานฟังก์ชั่นใหม่ตลอดชีพ
 11. แก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์และ Remote Access ตลอดชีพ

  การให้บริการหลังการขาย

 

 1. การบริการนอกสถานที่  เฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑลหรือจังหวัดที่มีตัวแทนจัดจำหน่าย             ครั้งละ 2,000 บาท

 2. การบริการนอกสถานที่  ต่างจังหวัด (ขึ้นกับแต่ละจังหวัด)  โดยทั่วไป                                           ครั้งละ 3,500 บาท

 3. แก้ปัญหาทางโทรศัพท์( Remote Access Control) ฟรีตลอดอายุการใช้งาน

 

  การเตรียมการติดตั้งซอฟต์แวร์

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์  (สเปกเครื่องใหม่ปัจจุบัน เพียงพอสำหรับซอฟต์แวร์ )
 2. ระบบปฏิบัติการวินโดว์  XP / 2000/ Vista
 3. ปลั๊กไฟ
 4. สาย LAN กรณีต่อเป็นแบบเน็ตเวิรค์ ( บริษัทฯ จะเดินสาย  LAN ให้กรณีแบบต่อ 2 เครื่อง Peer  to Peer)
 5. เครื่องพิมพ์ฉลากยาก กรณีต้องการพิมพ์ฉลากยา
 6. เครื่องพิมพ์สลิปใบเสร็จ
 7. ลิ้นชักอัตโนมัติ

  อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย

สาย LAN ฉลากยา
 บริษัทฯจะจัดสรรสาย LAN ให้ฟรี (ไม่เกิน 10 เมตร พร้อมปลั๊กสายแลน)  ส่วนต่างจังหวัดที่ต้องการเชื่อมต่อเป็นระบบเน็ตเวิรค์  บริษัทฯจะจัดส่งสาย LAN ไปพร้อมกับซอฟต์แวร์

 บริษัทฯ จัดฉลากยา ฟรี  100 แผ่น เพื่อใช้ทดลองการพิมพ์ฉลากยา โดยท่านต้องมีเครื่องพิมพ์ฉลากยา Dot matrix ระบุรุ่น EPSON LQ 300 or Plus จะทำได้สมบูรณ์แบบ วิธีการเซ็ตศึกษาได้จาก "การเซ็ตเครื่องพิมพ์ฉลากยา"

  ช่องทางการติดต่อเพื่อรับการบริการ
   
 >> ติดต่อผ่านระบบเว็บบอร์ด 

Click Here

 >> ติดต่อผ่านระบบ Live Chat Click Here
 >> ติดต่อผ่านอีเมล์ software@worldmedic.com Click Here
 >> ติดต่อผ่านโทรศัพท์ Click Here
 
  ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
Business Coordinator:

โทรศัพท์(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 11-13
โทรสาร(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 14
E-mail: Software_admin@worldmedic.com
Tel: 0-2949 -7806 or 0-2949-7816-20
Ext. 11-13


Sales Support:

โทรศัพท์(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 11-13
โทรสาร(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 14
E-mail: software_admin@worldmedic.com
Tel: 0-2949-7806 or 0-2949-7816-20 Ext. 11-13

Technical Support:

โทรศัพท์(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 13,17
โทรสาร(+66) 0-2949-7816-20 ต่อ 14
E-mail:  support@worldmedic.com
Tel: 0-2949-7806 or 0-2949-7816-20 Ext. 13,17

Care Center:
http://www.carecenter.worldmedic.com

Global Contact:

WorldMedic Corporation Inc.
No.1 WorldMedic Bldg. Ramindra 42/1 Ramindra Rd.
Kannayao  Bangkok 10230 Thailand.
Tel. 0-2949-7816-20 Fax. 0-2949-7816-20 Ext. 14
Call Center  0-2949-7806 
Email: worldmedic@worldmedic.com
Website: www.worldmedic.com / www.worldmedic.co.th

 
  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับฐานข้อมูล
 
    ในกรณีท่านมีปัญหาเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล  สาเหตุอาจเนื่องมาจาก ฮาร์ดดิสก์เสียหาย ไฟฟ้าดับกะทันหัน  ติดไวรัส  หรือมีการลบไฟล์บางอย่างของวินโดว์ออก ฯลฯ   ทางทีมงานจะให้การบริการแก้ไขปัญหาเป็นลำดับขั้นตอน    ดังนี้

 

 

 

 
Related Information
ACTCVS Software
Registration Software
PIDST Software
Chemical Software

       

- Accessories
- Bar-code
- Technical Support

 

11

 

 

 Home | About Us | Products | Download | Webboard | FAQ | How to order | Contact Us

©Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2020